Hvis du mener at du er ferdig utdannet, ja, da er det fare for at du er «ferdig»

Finansiering

Kostander Internship Abroad:

Lånekassen gir et basislån, bedre kjent som studielån, som i teorien dekker skolepenger, reise og levekostnader. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du består utdanningen din og har inntekt og formue under grensene i Lånekassen.

Det er viktig å merke seg at støtten fra Lånekassen ikke er nok til å dekke både bolig og evekostnader og du må ha egne sparepenger. De fleste studenter har noen økonomiske forpliktelser her hjemme under oppholdet i utlandet, de reiser i helgene og opplever kulturtilbudet på stedet. Det er i praksis vanskelig å leve kun på basislån. Hvor mye du bør ha oppspart, finnes det ikke et enkelt svar på da prisnivået i USA er klart høyere enn Sør-Afrika og studenter har svært ulikt forbruk.

Skolepenger og lånekassen:

Skolepenger for Rice University er stipulert til 70.000 NOK for 2024, mens skolepengene ved Stellenbosch University er satt til 35.000 NOK. Beløpene er ikke helt nøyaktige, da skolepenger forhandles hvert år og kursendringer kan gi utslag i både positiv og negativ retning.

Lånekassen dekker hele dette beløpet (40 % er stipend og 60 % er lån).

Det er bo og levekostnader utover gjeldene norske satser en må ha oppsparte midler for å dekke.

Sjekk hvor mye du kan få i lån og stipend:

Hopp i det ukjente

Les det nyeste fra bloggen vår. Bli kjent med destinasjoner, turer og opplevelser.

Studenter fra Sør-Afrika besøker NMBU!

Litt over tre fantastiske uker er over med besøk fra Sør-Afrika og vi hadde en livs opplevelse

Verdens største pitchkonkurranse for studenter.

I 2022 ble det delt ut finansiering og gjort investeringer på over 2 millioner USD i løpet av de 3 dagene RBPC arrangeres.

Tidligere studenter ved Internship Abroad svarer Texas

Les hva sindre likte beste ved Houston, Texas.